Mijn favorieten

Een woning verkopen

Het verkopen van uw woning is meer dan het plaatsen van een bord en een advertentie in de krant. Het vereist een gedegen voorbereiding en kennis van zaken.

Thijssen Makelaardij vertelt u in 7 stappen hoe de verkoop van uw woning op een goede, prettige en snelle manier kan geschieden.

Een woning verkopen

Waardebepaling
Als u ons uitnodigt voor een vrijblijvende waardebepaling bepalen wij aan de hand van de marktsituatie, het onderhoud, de omgevingsfactoren en de prijzen van woningen bij u in de buurt de waarde. Deze waarde wordt uiteraard met u besproken zodat u begrijpt hoe wij tot deze waarde zijn gekomen en zodat u er ook een goed gevoel bij heeft.

Het vaststellen van een goede verkoopstrategie, vraagprijs en makelaarskosten
Nadat wij de waarde van uw woning samen met u hebben vastgesteld bespreken we met u welke strategie en verkoopmiddelen zullen worden gebruikt om uw woning onder de aandacht te brengen. Tenslotte bespreken wij met u de kosten.

Inventarisatie van de juridische zaken
Een goede inventarisatie van de juridische zaken is noodzakelijk om te voorkomen dat u na de verkoop geconfronteerd wordt met een aansprakelijkheidsstelling door de koper. De volgende zaken brengen wij samen met u in beeld.

Bij een woonhuis:
 • Is er sprake van een recht van overpad of een gezamenlijke steeg.
 • Zijn er bouwplannen in de directe omgeving.
 • Is er een verkeerssituatie die wijzigt.
 • Staan er verbouwingen van directe buren op stapel.
 • Eigendomsverhouding, erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik.
 • Zijn de aangegeven erfgrenzen conform kadaster.

Bij een appartement:
 • Akte van splitsing.
 • Huishoudelijk reglement.
 • Financiële positie Vereniging Van Eigenaren (begroting, balansen etc.).
 • Notulen vergadering Vereniging Van Eigenaren.
 • Informatie over belangrijke beslissingen die de vereniging van eigenaren heeft genomen.

De verkoop
Nadat u alle afspraken schriftelijk bevestigd heeft gekregen naar uw tevredenheid en wij het dossier compleet hebben gaan we de woning aanmelden op internet www.mva.nl, www.funda.nl en op www.thijssenmakelaardij.nl verder komt er desgewenst een bord in de tuin of op het raam.

Bezichtigingen en biedingen
Kandidaat kopers zullen uw woning willen gaan bezichtigen. Alle afspraken worden in overleg met u gemaakt. Het is niet noodzakelijk dat u thuis bent tijdens de bezichtiging. Wij zullen in ieder geval altijd aanwezig zijn voor de bezichtiging en brengen u direct na bezichting op de hoogte van het resultaat. Als de interesse leidt tot een bod dan overleggen wij met u en bespreken met u wat te doen. Pas als we definitieve overeenstemming hebben bereikt over de verkoopprijs, de aanvaarding, overname roerende zaken en eventuele andere voorwaarden is de koop gesloten.

Koopcontract en afhandeling bij de notaris
Voor het ondertekenen van de koopovereenkomst, zal een concept van deze overeenkomst worden toegezonden aan beide partijen ter controle. De koper mag de notaris kiezen waar hij de eigendomsoverdracht plaats wil laten vinden. Voor ondertekening van de koopovereenkomst maken bij een afspraak met beide partijen. Na ondertekening van deze koopakte heeft de koper nog 3 dagen bedenktijd om zonder kosten van de koop af te kunnen.

De dag van overdracht
Eindelijk is het dan zo ver de woning wordt overgedragen. Voordat er overgedragen wordt is het gebruikelijk om een voorinspectie te doen. De koper kan dan zelf bekijken of de woning leeg is en of de woning in de staat is zoals hij die gekocht heeft. Daarnaast kunnen de meterstanden gezamenlijk worden opgenomen aangezien vanaf die dag de kosten voor de nieuwe eigenaar zijn. Uiteraard zijn ook wij hierbij aanwezig en gaan we samen met u naar de notaris om de akte van levering te ondertekenen en u te feliciteren met de verkoop van uw woning!

Woning van de maand